Gweithiwr Cymorth i Deuluoedd (Llinell Gymorth) Â Chymraeg rhugl
Contract dim oriau,Gweithio o gartref. Cyfnod sefydlog i ddod i ben 31 Mawrth 2021

Shifftiau 11am – 3pm dydd Llun – dydd Gwener £11.03 yr awr, addas ar gyfer rhannu swydd.

Location: Home Based Salary: 11.03 per hour Hours: zero hours Closing date:
Contact:

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, dylech gysylltu â Rosemary Spillman, y Cyfarwyddwr Gweithrediadau, ar Rosemarys@familylives.org.uk neu ei ffonio ar 07545 610414

Dyma gyfle cyffrous i Weithiwr Cymorth i Deuluoedd (Llinell Gymorth) fod yn rhan o dîm hyblyg o bobl fydd yn darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth emosiynol dros y ffôn i ddefnyddwyr ein gwasanaeth. Byddwch hefyd yn ymateb i geisiadau oddi wrth ddefnyddwyr y gwasanaeth y mae’n well ganddynt gyfathrebu yn Gymraeg.

Rhaid bod gennych brofiad dangosadwy o gynorthwyo unigolion yng nghyd-destun amgylchedd helpu, naill ai wyneb yn wyneb neu ar linell ffôn sy’n cynnig cymorth. Mae’r gallu i wrando ag empathi yn ogystal â’r gallu i gyfathrebu i safon uchel yn ysgrifenedig ac ar lafar yn hanfodol. Mae ymrwymiad i ddiogelu oedolion a phlant agored i niwed, yn ogystal ag ymrwymiad i egwyddorion ac arferion cyfle cyfartal, yn hanfodol.

Dylech sicrhau y rhowch sylw i bob maen prawf sydd yn y fanyleb person yn eich datganiad ategol, o ddewis yn eu trefn.

Rhaid cyflwyno ffurflenni cais ar gyfer y swydd hon trwy e-bost gan ddefnyddio ffurflen gais Family Lives at recruitment@familylives.org.uk. Gellir hefyd cael hyd i’r ffurflen gais, disgrifiad swydd a rhagor o fanylion isod. Ni dderbynnir CV.


Dyddiad cau:  Dydd Sul, 27 Medi 2020

Dyddiad cyfweliadau:  dydd Iau, 1 Hydref 2020

Attached Files

Please find the following files attached to help with your application: